Home

Welkom bij het Antibiotica Boekje van het Diakonessenhuis!

 

Deze richtlijnen voor antimicrobiële therapie zijn opgesteld om een meer rationeel gebruik van deze middelen in het Diakonessenhuis te bevorderen.  De richtlijnen zijn gebaseerd op de te verwachten verwekkers en de recente bestaande nationale evidence-based richtlijnen welke zijn overgenomen van de nationale versie van de SWAB en aangepast aan de plaatselijke resistentiepatronen.

Uitgangspunt is dat met een beperkt aantal middelen klinische ervaring ontstaat. De voorkeur gaat daarbij uit naar de ‘oudere’ middelen boven de ‘nieuwere’, tenzij de laatste bewezen effectiever zijn. Onjuist gebruik van deze middelen kan leiden tot resistentievorming, ongewenste bijwerkingen en onnodig hoge kosten. Een aantal geneesmiddelen is niet geregistreerd en/of in de handel in Nederland. Deze middelen kunnen doorgaans met recept en artsenverklaring geïmporteerd worden door de afleverende apotheek.

De commissie houdt zich ten zeerste aanbevolen voor opmerkingen en aanvullingen, welke bij voorkeur schriftelijk worden ontvangen via: mmi@diakhuis.nl

De Commissie Beleid Antimicrobiële Therapie:

  • dr. A.K. van der Bij, arts-microbioloog (voorzitter)
  • dr. A.W.J. Bossink, longarts
  • drs. J. Dutilh, internist-infectioloog
  • drs. E.M. Kuck, ziekenhuisapotheker
  • dr. S.U.C. Sankatsing, internist- infectioloog

Nieuw:

24-1-2020: Beleid bij spiegelcontroles antimicrobiele therapie en penicilline allergie beter vindbaar via de toevoeging van de hoofdstukken TDM (therapeutic drugmonitoring) en allergie

12-10-2019: nieuwe adviezen voor empirische behandeling endocarditis beschikbaar

18-10-2019: Tabel met dosering continue infuus antibiotica beschikbaar

26-9-2019: Artemether/ lumefantrine (Riamet ®, Co-artem ®) als eerste keus bij malaria (ongeacht Plasmodium soort)

26-9-2019: Adviezen voor bacteriele vaginose en trichomonas vaginitis beschikbaar

 

 

Direct naar tabel formularium antibiotica per infuus thuis

Direct naar dosering continue infuus antibiotica